მედია

ქართული თეატრის განვითარების ეტაპები

ქართული თეატრის განვითარების ეტაპები ქართულმა თეატრმა განვითარების მრავალსაუკუნოვანი გზა გაიარა. პროცესი მარტივი სანახაობითი კულტურიდან რთულ სინთეტურ სანახაობამდე მჭიდროდაა დაკავშირებული საქართველოს ისტორიულ ყოფასთან. ქვეყნის წინაშე მდგარმა პოლიტიკური ორიენტაციის მუდმივმა პრობლემამ განაპირობა ის, რომ ქართული თეატრი არსებით მსგავსებებს ავლენს როგორც აღმოსავლურ, ასევე დასავლურ თეატრთან. საქართველო რომ თეატრალური ყოფის უძველესი კერაა, ეჭვგარეშეა. ამაზე მეტყველებს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული  […]

მედია

Wag the dog – როგორც პოლიტიკური მანიპულაცია

„რატომ აქიცინებს ძაღლი კუდს? – იმიტომ, რომ ძაღლი კუდზე ჭკვიანია. პირიქით რომ ყოფილიყო, მაშინ ძაღლი ირბენდა კუდის ჭკუაზე“ – ეს სიტყვები პირველად მე-19 საუკუნეში აბრაამ ლინკოლნის პრეზიდენტობისას გამოიყენეს მისსავე საყვარელ სპექტაკლში სახელწოდებით „ჩვენი ამერიკელი ბიძაშვილი“. ტერმინი wag the dog კი პოლიტიკაში პოპულარული მაშინ გახდა, როცა 1997 წლის 17 დეკემბერს გამოვიდა ფილმი იმავე სახელწოდებით და აღნიშნავს […]